Honiadau Iechyd

Mae cig coch yn cynnwys microfaethynnau protein a phwysig, sydd i gyd yn hanfodol ar gyfer iechyd da drwy gydol ein bywydau.

Bydd y rhan fwyaf o ddeietau cytbwys iach yn cynnwys cig heb fawr o fraster mewn symiau cymedrol, ynghyd â charbohydradau startsh (gan gynnwys bwydydd grawn cyflawn), digon o ffrwythau a llysiau, a symiau cymedrol o laeth a bwydydd llaeth.

Mae cig coch yn cynnwys amrywiaeth o fitaminau, gan gynnwys amrywiaeth o fitaminau B, yn enwedig fitamin B3 (niasin), fitamin B6 a fitamin B12. Gan mai dim ond mewn bwydydd sy'n tarddu o anifeiliaid y ceir fitamin B12 yn naturiol, efallai na fydd pobl nad ydynt yn bwyta cig neu gynhyrchion anifeiliaid eraill yn cael digon o gymeriant ohono. Mae porc hefyd yn ffynhonnell gyfoethog o fitamin B1 (thiamin), sy'n cefnogi metabolaeth arferol sy'n cynhyrchu egni a swyddogaeth arferol y galon.

Defnyddiwch y canllawiau hyn isod i addysgu eich cleientiaid am gig ac iechyd. Mae'r canllawiau wedi'u hysgrifennu mewn iaith sy'n ystyriol o ddefnyddwyr i helpu eich cleientiaid i ddeall y cyfraniad cadarnhaol y gall cig coch heb fawr o fraster ei wneud i'w deiet. Mae cynnwys y canllawiau yn seiliedig ar hawliadau maeth ac iechyd sydd wedi’u profi yn wyddonol, ac sy’n cael eu rheoleiddio gan yr UE.

Angen rhywfaint o help?

E-bost health@hybucig.cymru

Adnoddau

Maetholion mewn Cig Oen

Maetholion mewn Cig Oen

Canllaw cyfeillgar i'r maetholion a geir yn Cig Oen.

Maetholion mewn Cig Eidion

Maetholion mewn Cig Eidion

Canllaw cyfeillgar i'r maetholion a geir yn Cig Eidion.

Maetholion mewn Porc

Maetholion mewn Porc

Canllaw cyfeillgar i'r maetholion a geir yn porc.