Ffeithluniau

Helpwch i rannu'r negeseuon cadarnhaol ynglŷn â chig coch a deiet gyda'ch cleientiaid.

Porwch drwy ein ffeithluniau iechyd isod.

Cliciwch i lawrlwytho a chadw ar y cyfrifiadur.

Angen rhywfaint o help?

E-bost health@hybucig.cymru

Adnoddau

Ffeithluniau: Maetholion

Ffeithluniau: Maetholion

Mae astudiaethau'n dangos bod cig coch yn darparu maetholion hanfodol inni sy'n helpu i hybu ein hiechyd a'n lles.

Ffeithluniau: Braster

Ffeithluniau: Braster

Mae cig coch amrwd, wedi'i docio'n llawn yn cynnwys llai o fraster nag y tybiwch...

Ffeithluniau: Dognau

Ffeithluniau: Dognau

Faint o gig coch sy'n ddigonol? Mae gwyddonwyr blaenllaw yn argymell faint y dylem ei fwyta ...

Ffeithluniau: Prinder

Ffeithluniau: Prinder

Mae cig coch heb lawer o fraster yn helpu i gadw pobl o bob oed yn iach, gan helpu gyda'n prinder maetholion.