Posteri

Mae’r adran hon yn cynnwys amrywiaeth o bosteri y gellid eu defnyddio i gefnogi gweithgareddau addysgu. 

Mae'r posteri hyn hefyd ar gael ar ffurf copi caled. Os oes gennych ddiddordeb mewn copi caled i'w arddangos yn eich ystafell ddosbarth, anfonwch e-bost at health@hybucig.cymru i archebu posteri yn rhad ac am ddim.

Cig Coch a Maeth

Dognau

Dognau

Faint o gig coch sy'n ddigon? Mae gwyddonwyr blaenllaw yn argymell faint y dylem ei fwyta ...

Maetholion

Maetholion

Mae astudiaethau'n dangos bod cig coch yn darparu maetholion hanfodol inni sy'n helpu i hybu ein hiechyd a'n lles.

Braster

Braster

Mae cig coch amrwd, wedi'i docio'n llawn a heb fraster yn cynnwys llai o fraster nag yr ydych chi'n meddwl ...

Prinderau

Prinderau

Mae cig coch heb lawer o fraster yn helpu i gadw pobl o bob oed yn iach, gan helpu gyda'n prinder maetholion.

Adnabod eich toriadau cig

Adnabod eich toriadau Cig Eidion

Adnabod eich toriadau Cig Eidion

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o gig eidion o garcas buwch.

Adnabod eich toriadau Cig Oen

Adnabod eich toriadau Cig Oen

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o gig oen o garcas oen.

Adnabod eich toriadau Porc

Adnabod eich toriadau Porc

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o borc o garcas mochyn.