Canllaw cyflawn i gig coch

Canllaw defnyddiol i ddisgyblion sy’n astudio cyrsiau bwyd.

“Gall gwneud disgyblion yn ymwybodol o’u dewisiadau a rhoi’r wybodaeth gywir iddyn nhw, fod yn ddylanwad cadarnhaol ar genedlaethau’r dyfodol.

Bydd y llyfryn o gymorth mawr i bob disgybl sy’n astudio amrywiaeth o bynciau â themâu sy’n seiliedig ar fwyd, boed hynny’n TGAU, Safon Uwch neu gymwysterau galwedigaethol. Mae’n cwmpasu ystod eang o bynciau a fydd yn diwallu pob angen, ac yn cynorthwyo pob disgybl gyda’i astudiaethau.”

Lloyd Henry, Food Teacher at Gower Comprehensive School

 


Cynnwys:

• Byw bywyd iach

• Y diwydiant cig coch

• Diet cytbwys iach

• Beth yw steilio bwyd?

• Ryseitiau blasus cig oen, eidion a phorc

 

Lawrlwythiadau

Canllaw cyflawn i gig coch

Canllaw cyflawn i gig coch

Canllaw defnyddiol i ddisgyblion sy’n astudio cyrsiau bwyd