Cwricwlwm

Mae’r dudalen yma yn cynnwys gwybodaeth ynglyn a chymhwyster newydd TGAU Bwyd a Maeth sydd ar gael
yng Nghymru, (addysgu o fis Medi 2016).

Mae'r cymhwyster diwygiedig hwn, sydd wedi'i achredu gan Cymwysterau Cymru, yn disodli cymwysterau TGAU Bwyd cyfredol CBAC; TGAU Lletygarwch ac Arlwyo, TGAU Economeg y Cartref: Bwyd a Maeth a TGAU Dylunio a Thechnoleg: Technoleg Bwyd.

Cwricwlwm

TGAU CBAC mewn Bwyd a Maeth

TGAU CBAC mewn Bwyd a Maeth

Manyleb Bwyd a Maeth TGAU ar gael yng Nghymru