Cyfnod Sylfaen : 3-5 Oed Taflenni Gweithgaredd

Bydd y taflenni gweithgareddau isod yn helpu i gyflwyno plant i fywyd ar y fferm.

Mae gennym nifer o weithgareddau hwyliog i gyd yn canolbwyntio ar ddysgu am ffermio yng Nghymru ac o ble y daw ein bwyd. O chwileiriau a chanfod y gwahaniaeth i straeon addysgol mae oriau o hwyl a dysgu i'w cael gyda'r ffermwr Siôn, ei gi defaid Meg a'u ffrindiau i gyd.

Porwch a lawrlwythwch y taflenni gweithgaredd isod.

Am syniadau ac adnoddau gweithgareddau eraill ynghylch o ble y daw bwyd, cliciwch yma. I ymestyn y dysgu, beth am adolygu'r adnoddau ar gyfer plant 5-7 mlwydd oed?

Taflenni Gweithgaredd

Drysfa Moch

Drysfa Moch

Allwch chi helpu'r mochyn i ddod o hyd i'w ffrindiau?

Tudalennau Lliwio

Tudalennau Lliwio

Argraffu a lliwio'r anifeiliaid ar y fferm.

Sylwch ar y Gwahaniaeth

Sylwch ar y Gwahaniaeth

Allwch chi ddod o hyd i'r 16 gwahaniaeth ar y fferm?

Allwch chi lunio'r bwyd sydd ar goll?

Allwch chi lunio'r bwyd sydd ar goll?

Defnyddiwch eich pensiliau lliwio i lunio'r bwyd sydd ar goll ar y plât.

Drysfa Cwn Defaid

Drysfa Cwn Defaid

Helpwch Meg i gael yr olaf o'r defaid i'r gorlan.

Gemau Cyfatebol

Gemau Cyfatebol

Allwch chi baru'r anifeiliaid â'r bwyd?

Tudalen Lliwio Ar y Fferm

Tudalen Lliwio Ar y Fferm

Tudalen lliwio ar y fferm y gallwch ei lawrlwytho a'i lliwio.

Tudalen Lliwio Anifeiliaid Fferm

Tudalen Lliwio Anifeiliaid Fferm

Tudalen lliwio anifeiliaid fferm y gallwch ei lawrlwytho a'i lliwio.