Cyfnod Sylfaen : 5-7 Oed Taflenni Gweithgaredd

Bydd y taflenni gweithgareddau isod yn helpu i gyflwyno plant i fywyd ar y fferm.

Mae gennym nifer o weithgareddau hwyliog i gyd yn canolbwyntio ar ddysgu am ffermio yng Nghymru ac o ble y daw ein bwyd. O chwileiriau a chanfod y gwahaniaeth i straeon addysgol mae oriau o hwyl a dysgu i'w cael gyda'r ffermwr Siôn, ei gi defaid Meg a'u ffrindiau i gyd.

Porwch a lawrlwythwch y taflenni gweithgaredd isod.

Am syniadau ac adnoddau gweithgareddau eraill ynghylch o ble y daw bwyd, cliciwch yma. I ymestyn y dysgu, beth am adolygu'r adnoddau ar gyfer plant 7-11 mlwydd oed?

Taflenni Gweithgaredd

O ble mae cig yn dod?

 O ble mae cig yn dod?

Poster addysgol o ble mae bwyd yn dod?

Chwilair

Chwilair

Allwch chi ddod o hyd i'r geiriau yn y chwiliad geiriau?

Y Cigydd

Y Cigydd

Allwch chi helpu Morgan y Cigydd i lenwi'r bylchau?

Dot i Ddot

Dot i Ddot

Allwch chi helpu'r ffermwr Sion i drwsio ei dractor?

Gêm Gyfrif

Gêm Gyfrif

Allwch chi gyfrif y defaid, y gwartheg a'r moch?

Copïwch y Llun

 Copïwch y Llun

Defnyddiwch y grid i'ch helpu chi i gopïo'r llun o'r mochyn.

Mwgwd Oen

Mwgwd Oen

Gwnewch eich mwgwd oen eich hun.

Helpwch i Dynnu Llun Meg y Ci

Helpwch i Dynnu Llun Meg y Ci

Helpwch i dynnu llun Meg y ci

Gêm Gyfrif

Gêm Gyfrif

Faint o stêcs allwch chi eu cyfrif?