Cyfnod Sylfaen : 5-7 Oed O ble mae bwyd yn dod?

Mae ffermio da byw ar gyfer cynhyrchu cig wedi bod yn ddiwydiant sefydledig yng Nghymru ers blynyddoedd lawer. Dros y blynyddoedd mae technegau ffermio wedi'u newid a'u moderneiddio. Mae iechyd a lles anifeiliaid, a chynaliadwyedd yn parhau i fod yn flaenoriaethau uchel i ffermwyr.

Mae anifeiliaid wedi cael eu bridio i gynhyrchu cig heb lawer o fraster sy'n cael effaith gadarnhaol ar ein diet a'n hiechyd.

Mae'r adran hon yn cynnwys trosolwg o wybodaeth ar sut mae gwartheg, moch a defaid yn cael eu ffermio.

Cyflwyniad Ystafell Ddosbarth

Fferm i Fforc: Ŵyn

Fferm i Fforc: Ŵyn

Cyflwyniad byr ar daith oen o'r fferm i'r fforc. Yn addas ar gyfer oedrannau 5-7.

Fferm i Fforc: Gwartheg

Fferm i Fforc: Gwartheg

Cyflwyniad byr ar daith gwartheg o'r fferm i'r fforc. Yn addas ar gyfer oedrannau 5-7.

Fferm i Fforc: Moch

Fferm i Fforc: Moch

Cyflwyniad byr ar daith moch o'r fferm i'r fforc. Yn addas ar gyfer oedrannau 5-7.

What do farmers do?

What do farmers do?

A brief presentation of a farmer’s life on the farm. Suitable for ages 5-7.