Cyfnod Allweddol 4: 14-16 Oed Tarddiad

Cyflwyniad i'r modiwl

Nod y modiwl hwn yw helpu disgyblion i ddeall tarddiad cigoedd a chynlluniau sicrwydd cysylltiedig.

Dysgu allweddol o'r modiwl hwn

 • Ble a sut mae cig coch yn cael ei fagu yng Nghymru (gweler hefyd Ffermio Cynaliadwy)
 • Sut i brofi ei darddiad a deall mwy am olrhain cig.
 • Dysgwch am gynlluniau sicrhau bwyd sydd ar waith i warantu ansawdd, diogelwch bwyd, lles anifeiliaid uchel ac olrhain llawn.

Mae'n cynnwys:

 • Cyflwyniad PowerPoint
 • Taflen Waith Cynllun Sicrwydd Bwyd
 • Taflen Waith Tarddiad

Gweithgaredd ystafell ddosbarth a awgrymir

 • Edrych ar y powerpoint Tarddiad cig coch;
 • Gofynnwch i'r disgyblion edrych ar ddeunydd pacio bwyd amrywiol - pa wybodaeth allwn ni ddod o hyd iddi ar y pecynnu - yn enwedig am darddiad cynnyrch neu gynhwysion a logos y cynllun sicrwydd bwyd ar y cynnyrch.
 • Trafodwch p’un a yw tarddiad bwyd yn bwysig i ddisgyblion?
 • Defnyddiwch y daflen waith Tarddiad i edrych ar ryseitiau tro-ffrio Cig Eidion Cymru gyda saws ffa duon a saws eirin - o ble mae'r cynhwysion yn dod?
 • Gweithgaredd ymarferol - paratoi a choginio rysáit tro-ffrio Cig Eidion Cymru.
 • Cwblhewch daflen waith Eatwell sy'n ymwneud â'r rysáit.

Cyflwyniad Ystafell Ddosbarth

Tarddiad cig coch Cymru

Tarddiad cig coch Cymru

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint i gwblhau'r taflenni gwaith.

Taflenni Gwaith ac Atebion

Taflen Waith y Cynllun Sicrwydd Bwyd

Taflen Waith y Cynllun Sicrwydd Bwyd

Taflen Waith y Cynllun Sicrwydd Bwyd

Taflen Atebion Cynllun Sicrwydd Bwyd

Taflen Atebion Cynllun Sicrwydd Bwyd

Taflen Atebion Cynllun Sicrwydd Bwyd

Taflen gwaith Tarddiad yr cynhwysion

Taflen gwaith Tarddiad yr cynhwysion

Taflen Waith Profi

Taflen ateb Tarddiad yr cynhwysion

Taflen ateb Tarddiad yr cynhwysion

Taflen Atebion Profi

Taflen Waith Canllaw Eatwell

Taflen Waith Canllaw Eatwell

Taflen Waith Canllaw Eatwell