Cyfnod Allweddol 4: 14-16 Oed Storio a Pharatoi Cig

Cyflwyniad i'r modiwl

Nod y modiwl hwn yw helpu disgyblion i ddeall sut mae bwyd yn cael ei storio'n ddiogel, sut i baratoi a choginio cig i'w fwyta, beth sy'n digwydd i gig pan fydd yn cael ei goginio a sut y gallwn freuo cig.

Mae angen storio a pharatoi'r holl fwyd yn ddiogel. Mae datblygiadau newydd o ran cadw a phecynnu cig wedi arwain at fwy o amrywiaeth ac ystod o gig ffres a chynhyrchion cig.

Gall cadw a phecynnu helpu i atal dirywiad bwyd a gwenwyn bwyd. I ddefnyddwyr doeth, mae hyn yn ddarbodus ac mae hefyd yn lleihau gwastraff bwyd.

Bydd gwybodaeth gadarn am wahanol dechnegau paratoi a choginio ar gyfer cig hefyd yn gwella ansawdd a blas cynhyrchion a phrydau bwyd.

Mae'r modiwl hwn yn esbonio'r gwahanol ddulliau o gadw bwyd, a sut mae'r gwahanol ddulliau yn effeithio ar wead, lliw a blas prydau cig.

Negeseuon Allweddol

Mae negeseuon allweddol y modiwl yn cynnwys:

 1. Mae cadw bwyd yn bwysig er mwyn cynyddu oes silff cynhyrchion.
 2. Mae oes silff yn dibynnu ar: ddŵr; asidedd; trin hylan; dulliau cadw.
 3. Darfudiad yw lle mae cerrynt aer poeth neu hylif poeth yn trosglwyddo'r egni gwres i'r bwyd.
 4. Dargludiad yw lle mae gwres yn cael ei drosglwyddo drwy wrthrychau solet drwy fywiogi moleciwlau wedi'u gwresogi.
 5. Ymbelydredd yw lle mae gwres yn cael ei drosglwyddo o ffynhonnell wres ar ffurf pelydrau sy'n teithio'n gyflym mewn llinellau syth.
 6. Gellir breuo cig drwy weithredu corfforol, ensymau neu asidau a marinadau.
 7. Mae cig yn newid lliw wrth baratoi bwyd pan fydd y pigment myoglobin yn newid.

 

Gweithgareddau ystafell ddosbarth a awgrymir

 • Edrychwch ar y cyflwyniad powerpoint - storio, paratoi a choginio cig.
 • Yna defnyddiwch y powerpoint i gwblhau'r daflen waith - Storio, Paratoi a choginio cig - mae taflen atebion athrawon hefyd wedi’i chynnwys.
 • Trafodwch y ddogfen - Newidiadau sy'n digwydd pan fyddwch chi'n coginio cig - mae hyn yn esbonio sut mae'r protein yn cael ei annaturioli, sut mae colagen yn meddalu a'r adwaith maillard.
 • Taflenni gwaith eraill
 • Gweithgaredd 1, taflen gwestiynau a taflen wybodaeth ateb ar - Pa fath o gadwraeth bwyd ydyw?
 • Gweithgaredd 2 - taflen waith ar Goginio gyda chig coch - gofyn i ddisgyblion nodi pa ddull o drosglwyddo gwres a ddefnyddir i goginio'r cig, Dargludiad, Darfudiad neu Ymbelydredd?
 • Gweithgaredd 3- edrych ar ddulliau o freuo cig. Mae'n cynnwys gwybodaeth am wahanol ddulliau o freuo cig ac yna gweithgaredd disgyblion.