Cyfnod Allweddol 3: 11-14 Oed Ffermio Cynaliadwy

Mae ffermio da byw ar gyfer cynhyrchu cig wedi bod yn ddiwydiant sefydledig yng Nghymru ers blynyddoedd lawer. Dros y blynyddoedd mae technegau ffermio wedi'u newid a'u moderneiddio. Mae iechyd a lles anifeiliaid, a chynaliadwyedd yn parhau i fod yn flaenoriaethau uchel i ffermwyr.

Mae anifeiliaid wedi cael eu bridio i gynhyrchu cig heb ormod o fraster sy'n cael effaith gadarnhaol ar ein diet a'n hiechyd.

Mae materion fel effaith cig coch ar yr amgylchedd yn bwnc llosg sy’n cael ei drafod ar hyn o bryd. 

Yng Nghymru, mae cig oen a chig eidion yn cael ei fagu gan fwyaf drwy ffermio nad yw’n ddwys ac sy’n dibynnu ar borfa helaeth a glaw yn hytrach na bwyd sy’n cael ei fewnforio. Mae hyn yn gwneud Cymru’n un o’r mannau mwyaf cynaliadwy ar y Ddaear i gynhyrchu cig coch.

Mae’r adnoddau isod yn rhoi fwy o wybodaeth am ‘Y Ffordd Gymreig’ o ffermio gwartheg, defaid a moch.

Adnoddau

Ffermio Gwaretheg yng Nghymru

Ffermio Gwaretheg yng Nghymru

Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y Diwydiant cig eidion yng Nghymru...

Ffermio Moch yng Nghymru

Ffermio Moch yng Nghymru

Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y Diwydiant moch yng Nghymru...

Ffermio Defaid yng Nghymru

Ffermio Defaid yng Nghymru

Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y Diwydiant defaid yng Nghymru...

Chwalur chwedlau

Chwalur chwedlau

Gweithio gyda’n hamgylchedd naturiol...

Y Ffordd Gymreig

Y Ffordd Gymreig

Tuag at Arweinyddiaeth Byd-eang wrth Gynhyrchu Cig Oen a Chig Eidion Cynaliadwy.

Fideos

Unigryw i Gymru

Unigryw i Gymru

Fel rhan o'n hymgyrch i dynnu sylw at natur gynaliadwy cynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, ymwelon â Caryl Hughes ar ei fferm yng ngogledd Cymru i greu hysbyseb deledu sydd yn cael ei dangos mewn cartrefi ledled y wlad.

Ffermio mewn cytgord gyda natur

Ffermio mewn cytgord gyda natur

Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.

Meinir Howells

Meinir Howells

Y ffermydd teuluol sy’n gwneud beth maen nhw’n ei wneud orau: Nid swydd naw tan bump mo ffermio; mae’n rhaid i ffermwyr fod ar alw 24 awr y dydd – ac mae Meinir wrth ei bodd.

Ffermio'n Gynaliadwy, y Ffordd Gymreig

Ffermio'n Gynaliadwy, y Ffordd Gymreig

Due to its topography and landscape favouring a grassland system of production, Wales is one of the most sustainable places in the world to produce red meat.

Yr hanes tu ôl i’r bwyd

Yr hanes tu ôl i’r bwyd

Dysgwch fwy am y cariad a’r angerdd sy’n cyfrannu at greu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o’r radd flaenaf.