Cyfnod Allweddol 3: 11-14 Oed Beth yw Cig?

Cyflwyniad i'r modiwl

Nod y modiwl hwn yw helpu disgyblion i ddeall tarddiad, strwythur a chyfansoddiad gwahanol fathau o gig.

Mae cig yn nwydd bwyd pwysig sy'n darparu maetholion sy'n hanfodol ar gyfer iechyd.

Mae amrywiaeth o wahanol weadau, lliwiau a blasau cig ar gael i chi eu dewis.

Mae'n cynnwys:

 • Cyflwyniad PowerPoint
 • 2 x daflen cwestiynau a thaflenni ateb - gellir defnyddio'r rhain i brofi gwybodaeth y disgybl neu eu defnyddio i'w cwblhau wrth edrych ar y PowerPoint i atgyfnerthu dysgu.
 • Geirfa
 • Posteri Adnabod eich toriadau cig

Dysgu allweddol o'r modiwl hwn

 • Daw cig coch rydyn ni’n ei fwyta yn y Deyrnas Unedig (DU), yn bennaf o: wartheg (cig eidion), moch (porc) a defaid (cig oen).
 • Meinwe cyhyrau anifeiliaid sy'n cynnwys bwndeli o ffibr cyhyrau sy'n cael eu dal gyda'i gilydd gan feinwe cysylltiol gwyn hufennog yw cig heb fawr o fraster.
 • Mae meinwe cysylltiol yn cynnwys dau brotein o'r enw colagen ac elastin.
 • Mae dau fath gwahanol o fraster i'w gweld mewn cig, gweladwy ac anweledig.
 • Mae lliw cig yn amrywio oherwydd y protein coch o'r enw myoglobin a rhywfaint haemoglobin yn y cyhyrau o hyd. Mae dod i gysylltiad ag ocsigen yn cynyddu lliw coch cig.
 • Mae cig heb fawr o fraster yn cynnwys dŵr, protein, brasterau, fitaminau a mwynau.

Gweithgaredd ystafell ddosbarth a awgrymir

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint i gwblhau'r taflenni gwaith.

 • Gofynnwch i grwpiau o fyfyrwyr ymchwilio i wahanol ddarnau o gig a gofyn iddyn nhw gofnodi eu canfyddiadau ar y daflen waithGadewch i ni edrych ar gig coch.
 • Cymerwch arolwg dosbarth ar faint a gwahanol fathau o gig coch maen nhw’n ei fwyta dros gyfnod o wythnos. Trafodwch y dewisiadau a'r agweddau mwyaf poblogaidd ar ddewis bwyd sy’n cael eu gwneud gan y dosbarth.
 • Dechreuwch ddefnyddio'r daflen waith Geirfa i adeiladu geirfa myfyrwyr.

Cyflwyniad Ystafell Ddosbarth

Beth yw Cig?

Beth yw Cig?

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint i gwblhau'r taflenni gwaith.

Taflenni Gwaith ac Atebion

Beth ye Cig? - Taflenni Gwaith 1

Beth ye Cig? - Taflenni Gwaith 1

Taflenni Gwaith 1

Beth yw Cig? - Taflenni Gwaith 2

Beth yw Cig? - Taflenni Gwaith 2

Taflenni Gwaith 2

Beth yw Cig? - Atebion 1

Beth yw Cig? - Atebion 1

Atebion 1

Beth yw Cig? - Atebion 2

Beth yw Cig? - Atebion 2

Atebion 2

Dewch i Edrych ar y Daflen Gweithgaredd Cig Coch

Dewch i Edrych ar y Daflen Gweithgaredd Cig Coch

Taflen Gwaith

Posteri

Adnabod eich toriadau Cig Eidion

Adnabod eich toriadau Cig Eidion

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o gig eidion o garcas buwch.

Adnabod eich toriadau Cig Oen

Adnabod eich toriadau Cig Oen

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o gig oen o garcas oen.

Adnabod eich toriadau Porc

Adnabod eich toriadau Porc

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o borc o garcas mochyn