Cyfnod Allweddol 2: 7-11 Oed Coginio

Beth am Goginio?

Mae rhai rheolau sylfaenol y dylech eu dilyn cyn dechrau coginio

 • Clymwch wallt hir yn ôl.
 • Rholiwch lewys hir i fyny.
 • Tynnwch pob darn o emwaith a farnais ewinedd.
 • Gwisgwch ffedog i amddiffyn eich dillad.
 • Golchwch eich dwylo cyn, yn ystod ac ar ôl coginio, yn enwedig os ydych chi wedi bod yn trin cig amrwd.
 • Sicrhewch fod eich holl gynhwysion yn barod a phwyso'r rhain, dyma beth rydych chi ei angen i wneud y rysáit.
 • Golchwch yr holl ffrwythau a llysiau yn enwedig cynhwysion salad.
 • Estynnwch yr holl offer rydych chi eu hangen yn barod cyn i chi ddechrau.
 • Golchwch eitemau miniog ar wahân - peidiwch byth â rhoi cyllyll miniog yn y bowlen golchi llestri, efallai y byddwch chi’n anghofio eu bod nhw yno ac yn brifo eich hun neu rywun arall.
 • Cerddwch, peidiwch â rhedeg yn y gegin.
 • Peidiwch â gadael yr holl olchi tan y diwedd! Golchwch a sychwch yr arwynebau gwaith wrth i chi fynd yn eich blaen.
 • Byddwch yn ofalus gyda chyllyll miniog. Os nad ydych chi wedi arfer defnyddio cyllell gofynnwch i oedolyn eich helpu neu i dorri ar eich rhan, ac i’ ddysgu'r ffordd gywir a diogel i chi dorri a sleisio – gweler isod. Gall plant ifanc gratio nionod/winwns neu foronen yn hytrach na'u torri.
 • Wrth ddefnyddio cyllell finiog defnyddiwch y dull cywir ar gyfer y bwyd rydych chi'n ei dorri. Sicrhewch fod llafn eich cyllell yn wynebu i lawr.

Daliad pont

Rhowch yr eitem fel mefus ar y bwrdd torri. Gwnewch bont drosto gyda'ch llaw - dylai eich bysedd fod un ochr a'ch bawd ar yr ochr arall. Tywyswch eich cyllell o dan y bont a thros y bwyd. Pwyswch i lawr a thynnu'r gyllell ar hyd y mefus, efallai yr hoffech feddwl am y gyllell fel trên sy'n mynd o dan y bont! Mae hyn yn addas i dorri pethau fel tatws, tomatos a courgettes.

Y Crafanc

I dorri'r stribedi courgette neu'r bwyd yn dalpiau defnyddiwch y dull crafanc. Rhowch y bwyd ar y bwrdd, gwnewch grafanc gyda'ch llaw drwy gyrlio eich bysedd yn rhannol gyda'i gilydd. Gwyrwch llafn y gyllell i lawr a sleisio drwy'r courgette gan ddefnyddio'ch bysedd/crafanc i ddal y courgette. Llithrwch eich bysedd yn ôl gan gadw gafael ar y bwyd, wrth i chi sleisio i lawr.

Ynghyd â'r sgiliau a awgrymir ar gyfer plant 3-5 a 5-7 mlwydd oed, gallwch nawr gyflwyno eich plentyn i dechnegau ac offer mwy cymhleth. 

 • Gallwch feddwl am brynu cyllell i'ch plentyn wedi'i dylunio ar gyfer cogyddion ifanc neu ddefnyddio cyllell oedolyn fach.
 • Pan fyddwch yn cyflwyno offer torri miniog fel cyllyll a siswrn, dylech ystyried allu eich plentyn bob amser ac os nad ydych yn gyfforddus, yna gadewch ef am gyfnod. Mae sgiliau eraill mwy cymhleth y gallant eu mwynhau o hyd. Os ydych chi'n meddwl y gallan nhw ymdopi yna cadwch lygad arnyn nhw gan ei bod hi'n hawdd iawn llithro hyd yn oed i oedolion.

Gweithgareddau i roi cynnig arnynt gyda phlant ifanc 8 - 11 mlwydd oed

 • Cynllunio pryd y teulu
 • Dilyn rysáit syml
 • Dod o hyd i gynhwysion yn y cypyrddau a'r oergell
 • Defnyddio pliciwr
 • Chwipio, defnyddio chwisg balŵn neu gymysgydd llaw
 • Defnyddio gwres ar hob, popty a microdon
 • Gwneud saladau
 • Agor caniau

Cyflwynwch eich plant yn raddol i'r uchod a gwnewch yn siŵr eu bod yn ymwybodol o'r peryglon dan sylw. Mae toriadau a llosgiadau yn gyffredin yn y gegin felly cadwch lygad arnynt bob amser. Pa mor alluog bynnag y byddant, mae'n hawdd i’w sylw gael ei dynnu neu geisio rhuthro gweithgaredd.

Cawl Cig Oen Cymru

Beth yw Cawl?

Beth yw Cawl?

Rysait Cawl Cig Oen Cymru

Rysait Cawl Cig Oen Cymru

Taflenni Gweithgaredd Cawl

Taflenni Gweithgaredd Cawl